Small

Needle (2013)

 • Category: FILMMAKING
 • Producer: Zoe Sua Cho
 • Anahita Ghazvinizadeh: Director, Writer, Editor
Small

Still... (Hanooz...) (2012)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor
Small

When the Kid was a Kid (2011)

 • Category: FILMMAKING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Director, Writer, Editor
Small

Mourning (2011)

 • Category: WRITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Screenwriter
Small

My Best Friend (2010)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor
Jejune

The White Night (2009)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor
Jejune

The Wind (2009)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor
Jejune

Dial Tone (2009)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor
Jejune

The Wind Blows Wherever it Goes (2008)

 • Category: FILMMAKING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Director, Writer, Editor
Small

Flakey (2008)

 • Category: FILMMAKING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Director, Writer, Editor
Jejune

Invitation to a Beheading (2008)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor
Jejune

Dar-B-Dar (2007)

 • Category: FILMMAKING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Director
Jejune

Untitled (2007)

 • Category: FILMMAKING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Director
Jejune

Cocktail Party (2007)

 • Category: EDITING
 • Anahita Ghazvinizadeh: Editor